FIRMAPROFIL

Søttrup Maskinstation drives i dag af Ulrik Lemvig. Det er en solid virksomhed, som har rødder mere end 50 år tilbage.
Søttrup Maskinstation blev stiftet i 1954 af Anker Lemvig. Anker startede virksomheden med sin første traktor en Algaier 17 Hk., som han brugte til kartoffeloptagning, Opgaverne tog fart, der blev købt selvbinder og staldgødningsspreder. I 1960 købte han den første mejetærsker.
Anker's søn Villy husker, hvordan opgaverne tog fart samtidig med han kørte mælk til mejeriet og passede gårdens dyr med malkning mm.
Villy overtog maskinstationen efter sin fars død i 1983. Han udvidede materiellet sammen med landbrugets udvikling.
Ulrik Villy's søn er uddannet til maskinmekaniker og gik med i virksomheden i 1988 samtidig med at den første snitter blev købt. Ulrik overtager maskinstationen i 1999.
Siden 1999 har maskinstationen foretaget mange udvidelser både i bygninger og maskiner.
I dag er maskinstationen meget alsidig dog er gylle, ensilering og presning de største arbejdsområder.
Værkstedet er veludstyret. Vi servicerer og vedligeholder vore egne maskiner, vi udfører også kundereparationer.
Søttrup Maksinstation er et firma, der har en sund og traditionel holdning til service og troværdighed overfor vore kunder, da vi altid vil give vore kunder den bedste service.