HUSDYRSGØDNING

Gylleudbringning
udføres med 2 AP-vogne 20 tons med slangebom, sortjordsdisknedfælder 6,5 m.
Vi har et samarbejdet til gylletransport med lastbil og buffertank.

Oprøring af gylletank med Ørum 7,5 m gyllerører med drejearm.


Udkørsel af staldgødning
2 stk Samson 16 m3 spredere med lodrette valser.


Slamsugning
Samson slamsuger 1200 l med 12 m slangebom.
Samson slamsuger 6000 l.

Tømming af septiktanke og brønde.
Vi samarbejder med Vesthimmerlands kommune.