Arbejde med rendegraver

Gravearbejde

Arbejde udføres med rendegraver Hydrema 906D.

Gravearbejde
Udføres med rendegraver med mange forskellige bagskovle brede 40 cm - 170 cm.

Oprensning af grøfter.

Gravearbejde ved gyllebeholdere til syn mv.

Kørsel med tipvogn - sand, grus, jord mv