Pasningsaftaler

Faste aftaler om pasning af marker, vedligeholdelse af arealer og naturpleje giver gode muligheder for optimering.

Pasningsaftaler på kontrakt

Vi laver gerne aftaler om hel eller delvis pasning af dine marker.
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.