Gyllekørsel

Gylleudbringning
udføres med 3 AP-vogne 20 tons med slangebom, sortjordsnedfælder 6,5 m og græsnedfælder 8,0 m.

Oprøring af gylletank med Ørum 7,5 m gyllerører med drejearm.


Slamsugning

Samson slamsuger 1200 l med 12 m slangebom.
Samson slamsuger 6000 l.

Tømming af septiktanke og brønde.
Vi samarbejder med Vesthimmerlands kommune.

Spalte mini gyllerører udlejes.

Udkørsel af staldgødning
2 stk Samson 16 m3 spredere med lodrette valser.