Jordarbejde

Vi udfører mange forskellige former for entreprentøropgaver som f.eks. dræn- og kloakarbejde, nedbrydning, oprensning af grøfter, gravearbejde ved byggeri mm

Gravearbejde
Udføres med rendegraver med mange forskellige bagskovle brede 30 cm - 170 cm.

Planering
Udføres med gummiged

Gravearbejde ved gyllebeholdere til syn mv.

Kørsel med tipvogn - sand, grus, jord mv

Pladevibrator 200 kg udlejes

Fejning af kost